En nedriven kontaktledning orsakar ett tågstopp mellan Växjö och Alvesta. I stället kommer bussar att köra pendeltrafik mellan orterna, uppger Trafikverket. Krösatåg är inställda på hela sträckan mellan Växjö och Hässleholm.

Enligt Trafikverkets nuvarande prognos kan trafiken återupptas klockan 17 i dag.