– Vi har fattat beslut som innebär att vi ska minska antalet asylsökande till Sverige på ett kraftfullt sätt och då minskar naturligtvis behovet av biståndsavräkningar, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Miniminivå

De beslut hon avser är att regeringen på tisdagen föreslog att svenskt flyktingmottagande ska anpassas till EU:s miniminivå. Syftet är att kraftigt minska antalet asylsökande som kommer till Sverige.

I dag används runt 20 procent av biståndsbudgeten för flyktingmottagning. Men Utrikesdepartementet har på finansministerns uppdrag räknat på vad avräkningar på uppemot 60 procent skulle få för konsekvenser. Men nu blir det högst 30 procent, motsvarande 13 miljarder kronor.

– Vi diskuterar fortfarande möjligheten att tidigarelägga en del utgifter och sedan lägga begränsningar året efter, där är biståndet ett av de områdena som vi fortfarande arbetar med, säger Magdalena Andersson.

Regeringen kan göra förskottsinbetalningar i år för att slippa pressa in det under nästa års utgiftstak. En sådan skulle kunna vara att betala nästa års EU-avgift på över 30 miljarder redan i år.

Lägre kostnader

De åtgärder som presenterades på tisdagen är positiva för statsfinanserna, enligt finansministern. Men hur mycket går inte att säga i dag, eftersom det beror på hur mycket antalet asylsökande kommer att minska.

Bland annat föreslås att endast tillfälliga uppehållstillstånd kommer att utfärdas, förutom till kvotflyktingar. Rätten till anhöriginvandring kommer också att begränsas och id-kontroller införas på tåg och bussar till Sverige, utöver de kontroller som redan görs på färjor.