Mannen tände en brasa utan att märka att en 19-årig inbrottstjuv hade fastnat i skorstenen.

Den tragiska historien utspelade sig i helgen i Fresno County i Kalifornien, enligt lokal polis. Husägaren var ute när 19-åringen påbörjade vad som misstänks vara ett inbrottsförsök.

När husets herre kom hem tände han en brasa, men märkte då att hemmet började rökfyllas och att det kom skrik från skorstenen. Husägaren försökte då släcka elden, men den unge tjuvens liv gick inte att rädda.