– Det är komplicerat att formulera lagtext så att det får ett genomslag i praktiken.

Förra justitieministern Beatrice Ask (M) är inte nöjd med att en lagändring 2014 som skulle göra livstids fängelse till normalstraff för mord får underkänt av Högsta domstolen.

Bakgrund: Straff för mord

Före reformen i juli 2009 hade straffskalan för mord bara två positioner, fängelse i tio år eller på livstid.

2006 infördes lagen om omvandling av fängelse på livstid. Enligt den kan ett livstidsstraff omvandlas till ett tidsbestämt straff på lägst 18 år.

I intervallet mellan fängelse i tio respektive 18 år var det helt tomt på straffskalan till och med lagändringen 2009 som gav möjlighet att döma ut olika längd på straffet beroende på mordets svårighetsgrad.

I en vägledande dom 2013 slog Högsta domstolen fast att normalstraffet för mord skulle vara tolv års fängelse, tio om det fanns förmildrande omständigheter.

16 års fängelse skulle utdömas i fall då de sammantagna omständigheterna talade för ett högre straff.

18 års fängelse skulle förbehållas fall då omständigheterna var mycket försvårande.

Livstids fängelse skulle tillämpas endast i undantagsfall, då omständigheterna var synnerligen försvårande, exempelvis när någon mördat flera personer.

I och med lagändringen 2014 ville politikerna skärpa straffet för mord så att livstid skulle dömas ut i majoriteten av fallen.

Källa: Högsta domstolen

– Livstids fängelse ska vara normalstraffet för mord. Det tror jag att många tycker, säger förra justitieministern Beatrice Ask (M).

Men den lagändring som hon var med och drev igenom och som trädde i kraft 1 juli 2014 formulerades på ett sådant sätt att den i praktiken inte medför någon skärpning, slår Högsta domstolen (HD) nu fast i en dom.

"Syftet var tydligt"

I domen skriver HD att lagrådet faktiskt påpekade svagheterna med den nya lagtexten innan den klubbades igenom men inte fick gehör för sina synpunkter. Följden blev att den tidigare lagtexten från 2009 skrevs om men att rättsläget trots det är helt oförändrat och att domstolarna även i fortsättningen ska hantera straffen för mord så som man gjort tidigare.

Slutsatsen förvånar Beatrice Ask eftersom hon tycker att syftet med en ny lagstiftning var tydligt.

Kräver nytt försök

HD tycker också att det bakomliggande syftet med lagändringen var tydligt. Problemet är att den nya lagtextens utformning och ordval inte innebär den skärpning politikerna var ute efter, enligt HD.

– Det är komplicerat att formulera lagtext så att det får ett genomslag i praktiken, konstaterar Beatrice Ask.

Hon hoppas nu att den nuvarande regeringen kommer att gå med på att "göra ett omtag och se på vilket sätt man ska formulera sig bättre för att nå resultat". Via sin pressekreterare låter justitieminister Morgan Johansson (S) hälsa att man måste analysera domen innan man tar ställning i frågan.

Den prejudicerande domen från HD gäller ett mordfall där en man i Sala först dömdes till livstids fängelse av tingsrätten vilket hovrätten sedan ändrade till 18 års fängelse.

HD dömer nu mannen till fängelse i 16 år. Två av de fem justitieråden ville istället gå på hovrättens linje.