Folkhälsomyndigheten ska nu – tillsammans med de lokala myndigheterna – utreda det utbrott av magsjuka som drabbat Västra Götaland och Skåne. Orsaken är tarmbakterien shigella som sprids via livsmedel samt från person till person.

Hittills har 35 fall rapporterats från mitten av oktober. Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och de lokala miljökontoren ska nu utreda om det finns något samband mellan fallen.

Symtomen för sjukdomen är kräkningar, diarré, magont samt ofta feber.