Har Ubers intåg i Stockholm påverkat taxipriserna?

Natalia Santos, pressekreterare Taxi Stockholm:

– Vad jag vet har det inte haft någon påverkan. Men om man ger olika förutsättningar till företag i samma bransch är det klart att vi resonerar om vad som kommer hända.

Karin Bergman, kommunikationsansvarig för Taxikurir i Stockholm och Taxi 020:

-Nej. Taxibranschen är en lågmarginalbransch och det finns ingen marginal att sänka priserna.

Caludio Skubla, kommunikationschef för Taxiförbundet:

– Det är omöjligt. Taxinäringen som sådan har extremt snäva rörelsemarginaler. Om man generellt skulle hålla sig inom det prisspannet skulle man göra stora förluster.

Efter nykomlingen Ubers intåg på taximarknaden i Stockholm har tonen i branschen hårdnat rejält.

Med sitt app-baserade betal- och bokningssystem erbjuder företaget med sin budgetvariant Uber X lågprisresor, enligt vad de själva beskriver som, långt under konkurrenternas.

Men trots det tänker de etablerade bolagen i nuläget inte ge sig in i något priskrig.

– Tittar man på alla typer av kalkyler finns det ingen rimlighet i att ha en prissättning som är 30 procent lägre än hela näringen i Stockholm. Det är en omöjlig ekvation som skulle vara döden för seriösa taxiföretag, säger Per Juth, förbundsdirektör för Taxiförbundet.

Uber har, då de uppger sig vara ett limousine- och teknikföretag, fått taxameterdispens vilket enligt dem själva är en förutsättning för att kunna hålla priserna nere. Möjligheten till detta är att det handlar om beställningstrafik där betalning aldrig sker till chauffören och att kunder inte heller får plockas upp från gatan.

Men snart kan kryphålet täppas igen.

Socialdemokraterna har – med bland annat Taxiförbundet, Transportstyrelsen och Skatteverket i ryggen – lagt en motion om att taxameterdispensen ska slopas helt och frågan ska avgöras nu i sommar.

– Vi tycker inte att man ska ha möjlighet till dispens någonstans, det skapar gråzoner och det kommer alltid skapa problem. De här handlar i grund och botten om att alla ska konkurrera på lika villkor, säger Per Juth.

Enligt Anders Ygeman (S), ordförande i trafikutskottet, är taxifusket ett stort problem i Stockholm som bland annat påverkar turisternas syn på staden. Han öppnar dock upp för andra lösningar än en regelrätt taxameter.

– Vi vill ju att alla taxibilar ska ha taxameter eller motsvarande utrustning för att se till att kunderna inte blir lurade och att man betalar den skatt man ska göra, säger han.

– Men de tekniska lösningarna kan se olika ut. Så länge de klarar vad som krävs och fortlöpande kan överföra information till skattemyndigheten så ska det räcka, säger Anders Ygeman.

Enligt Robin Reznik, vd för Uber Stockholm, är kritiken mot företaget missriktad. Han menar att företagets tekniklösningar i stället möjliggör billigare transporter för allmänheten.

– Vi är inte ett taxibolag, det här handlar om beställningstrafik. Men de traditionella taxibolagen vill både vinka in kunder från gatan och ha beställda körningar. Så när de säger att vi konkurrerar på olika villkor är det en väldig sanning med modifikation, säger han.

– Vi jobbar på den ena sidan av marknaden och tackar nej till den andra. Men de vill både äta kakan och ha den kvar.