– Man kommer att kunna kategorisera folk i väldigt tidiga skeden av sjukdomsförloppet.

Michael Schöll, Sahlgrenska akademin, om tecken på alzheimer även hos symptomfria.

Fakta: Studien om alzheimer

I studien undersöktes 53 individer med så kallad positronemissionstomografi, PET-scan.

I gruppen fanns unga vuxna, kognitivt friska äldre samt alzheimersjuka i åldern 53–77 år.

Studien är gjord vid University of California i Berkley, med stöd av forskare från Sverige.

Resultatet publiceras i tidskriften Neuron.

Källa: Sahlgrenska akademin

Bilder från så kallad PET-scanning visar tydliga skillnader på hjärnorna hos friska respektive alzheimersjuka personer.

Men i en amerikansk studie, där svenska forskare medverkat, upptäcktes att även normalt sett friska individer hade ansamlingar i hjärnan av de proteiner som kopplas till utvecklingen av alzheimer.

Den här mellangruppen avvek inte i någon större utsträckning i minnestesterna, och hade inte heller själva noterat förändringarna.

– Nej, inte vid det stadiet. Det är så pass subtilt, säger Michael Schöll vid Sahlgrenska akademin.

PET-scanning av proteinet beta-amyloid, en av komponenterna i alzheimerpusslet, har gjorts i flera år. Det nya är att man nu scannat och graderat förekomsten av proteinet tau, som tidigare bara kunnat göras på avlidna. Hur proteinerna samverkar och sprider sig i olika delar av hjärnan har också studerats.

– Man kommer att kunna kategorisera folk i väldigt tidiga skeden av sjukdomsförloppet. Det stora problemet är att det fortfarande inte finns någon bot för alzheimer, säger Michael Schöll.