Mobilen har blivit ett livsnödvändigt verktyg för de miljontals människor som befinner sig flykt. Deema Marroush säger att mobilen var lika viktig som passet för henne när hon flydde.

– Telefonen var jätteviktig under flykten. Jag tänkte inte så mycket på det då, men det var det enda sättet att kontakta mina föräldrar och flyktingsmugglarna. Smugglarna måste man ringa hela tiden för att få veta vad som är nästa steg, det skulle inte gå utan telefon. Det är lika viktigt som ett pass, säger hon.

Just nu pågår en utställning på Tekniska museet om mobil teknik under flyktförhållanden och Deema Marroush är en av dem som delat sin berättelse. När hon kom fram till Grekland efter en lång båtfärd fanns inget vatten och inga människor i sikte. Ombord fanns gravida kvinnor och barn.

– De flesta telefoner var oladdade men en av flyktingarna hade lite batteri kvar och han hade sparat UNHCR:s telefonnummer innan vi åkte. Han ringde dem och de ringde myndigheterna som skickade hjälp. Det räddade 70 personers liv, säger hon.