Telia har i det tysta låtit ett israeliskt säkerhetsföretag spela in tusentals samtal till Telias kundtjänst i Sverige. rapporterar DN.

Ljudfilerna har sedan transkriberats ord för ord och används nu i utvecklingen av ett avancerat program för talsyntes – helt utan kundernas kännedom.

DN:s granskning visar också att funktionen för att upplysa kunderna om att de kan spelas in inte fungerar tillfredsställande.