Fakta: Så görs mätningen

Global Terrorism Index (GTI) sammanfattar de viktigaste globala trenderna och mönstren när det gäller terrorism i världen. Omfattar i nuläget åren 2000–2015.

Produceras av Institute for Economics and Peace och baseras på data från Global Terrorism Database (GTD), som sköts av The National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) vid universitetet i Maryland i USA. GTD anses vara den mest omfattande som finns när det gäller global terrorism och har kodat över 150 000 dåd.

GTI analyserar hur 163 länder påverkas av terrorism och täcker in 99,7 procent av världens befolkning.

GTI definierar terrorism som "hot om eller faktisk användning av olagligt tvång och våld av en ickestatlig aktör för att uppnå politiska, ekonomiska, religiösa eller sociala mål genom rädsla, tvång eller hot".

Källa: Global Terrorism Index

Fakta: De värst drabbade länderna

Fem länder stod för 72 procent av alla terrorrelaterade dödsfall i världen förra året: Irak, Afghanistan, Nigeria, Pakistan och Syrien. Samtidigt står fyra grupper för 74 procent av dödsfallen: Islamiska staten (IS), Boko Haram, talibanerna och al-Qaida.

IS passerade förra året Boko Haram som den dödligaste terrorgruppen i världen med attacker i 252 olika städer som krävde 6 141 människoliv.

Det fanns 274 kända terrorklassade grupper som genomförde attacker förra året. Av dem så var det 103 som inte dödade någon människa.

Militära kampanjer mot Boko Haram och Islamiska staten (IS) har minskat antalet döda i Nigeria och Irak, enligt amerikanska Institute for Economics and Peace (IEP) som årligen sammanställer Global Terrorism Index (GTI).

Gruppernas försvagade ställning bidrog till att 3 389 personer färre dog i terrorrelaterat våld globalt 2015 jämfört med året innan – 29 376 totalt för året. Trots detta finns Nigeria och Irak fortfarande bland de hårdast drabbade länderna tillsammans med Afghanistan, Pakistan och Syrien.

Undantag

Men utvecklingen i Irak och Nigeria utgör undantag, eftersom fler länder än någonsin tidigare rapporterat att de utsatts för de dödligaste dåden hittills i GTI:s statistik. 23 länder noterade det högsta antalet terrororelaterade dödsfall förra året – sex fler än en tidigare toppnotering från 2014. Sammantaget drabbades 92 länder av minst en attack – ett färre än året innan.

Pressen på hemmaplan har fått både Boko Haram och IS att utöka sin räckvidd. Boko Haram dödade fler personer i Niger, Kamerun och Tchad än föregående år och IS-anhängare genomförde attacker i 28 länder – 15 fler än året innan.

IS är nu världens dödligaste terrorgrupp, enligt GTI.

OECD-ökning

Bland världens mest utvecklade länder – medlemmar i samarbetsorganisationen OECD – ökade antalet döda från 77 (2014) till 577, och där låg IS bakom över hälften av attackerna. 21 av 34 OECD-länder utsattes för minst ett dåd, de dödligaste i Turkiet och Frankrike.

Att kvantifiera terrordåd är en knepig uppgift. Det finns många definitioner av terrorism samtidigt som det kan vara svårt att komma över rättvisande statistik. IEP står för en av de mer omfattande sammanställningarna.