Fakta: Förundersökning pågår ännu

Säpos bedömning av terrorhotnivån ligger kvar på nivå fyra. Enligt Säpo pågår fortfarande förundersökningen om terrorhot.

Följande hotnivåer finns

1. Inget hot. Inget hot har identifierats.

2. Lågt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är låg.

3. Förhöjt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är förhöjd.

4. Högt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är hög.

5. Mycket högt. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är mycket hög.

– En stor del av den särskilda händelsen var kopplad till en efterlyst person. Nu är han hittad, och det har varit en del efterspel till det. Men polisen behöver hushålla med sina resurser, så därför finns inte behov av någon särskild händelse för närvarande, säger Fredrik Wallén, nationell presschef hos polisen.

Fast polisen har fortfarande höjd beredskap och ökad insatsförmåga till följd av den höjda terrorhotnivån, och ett nytt beslut om särskild händelse kan fattas om det behövs, förklarar han.

Förundersökningen pågår

Enligt Säpo pågår fortfarande förundersökningen om terrorhot, och bedömningen av den högre terrorhotnivån ligger kvar.

Så kommer det att förbli ett tag, tror terrorexperten Magnus Ranstorp.

– Det är fyra veckor kvar till jul, och det är mycket folk i omlopp. Jag tror att de vill ta det säkra före det osäkra nu, säger han.

Det är en samlad bedömning av läget som gör att terrorhotnivån kommer att ligga kvar på den näst högsta nivån, tror Magnus Ranstorp.

Säpo samverkar med Migrationsverket

Enligt utlänningslagen är Migrationsverket och Säpo skyldiga att samverka för att kunna fånga upp personer som kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Om Migrationsverket får information som väcker misstanke, ska Säpo underrättas i form av en remiss, som Säpo är skyldig att svara ja eller nej på.

Ett ja betyder att Säpo har en erinran mot att personen i fråga ska beviljas asyl. Bedömningen utgår då inte ifrån personens skyddsskäl.

– Det vanliga är att vi går på Säpos linje. Men vi kan aldrig återsända någon som riskerar dödsstraff eller tortyr, säger Oskar Ekblad, som är chef i Migrationsverkets operativa verksamhet.

Han vill inte uttala sig om ifall den tidigare terrormisstänkte personen var föremål för någon remiss till Säpo.

– Nej, men man ska komma ihåg att vi står inför den största utmaningen någonsin, säger Ekblad.

Många sådana ärenden ligger nu på hög, men om den tidigare terrormisstänkte finns bland de ärenden som fortfarande väntar på utredning vill Ekblad inte heller svara på.