Fakta: Förslag på bordet

Ökad kameraövervakning

Hemlig dataavläsning

Skärpta regler kring pass

Förbud mot terrorresor

Ökad signalspaning

– Kontentan av samtalen är viljan att genomföra förslag skyndsamt. Vi i regeringen ska göra allt vi kan för att snabba på processen, och även oppositionspartierna ska göra allt de kan för att snabba på processen i riksdagen, sade inrikesminister Anders Ygeman (S) efter mötet.

Partierna, som är överens om att träffas igen, har alla framfört olika förslag. Ygeman vill i dagsläget inte helt avfärda något av dem. Han är dock skeptisk till KD:s förslag om landsförräderi och att personer som deltagit i terrorverksamhet inte ska släppas in i Sverige igen.

Spiontrojaner

Ygeman har aviserat ökad kameraanvändning, möjlighet för polisen att använda hemlig dataavläsning, skärpta regler kring missbruk av pass samt kriminalisering av terrorresor. Moderaterna vill ha ökad signalspaning. En lagrådsremiss med förslag om missbruk av pass kommer före jul, lovar regeringen.

– I huvudsak tycker jag att det går åt rätt håll, men vi måste få studera förslagen i detalj. Det kommer en proposition om terroristresor, den är nödvändig, men jag vill läsa den innan jag kommenterar, sade förra justitieministern Beatrice Ask (M), nu ordförande i riksdagens justitieutskott, efter mötet.

V tveksamma

Vänsterpartiets representant, Mia Sydow Mölleby, var den enda som direkt kunde säga att partiet kommer att få svårt för ett av förslagen. Det gäller dataavläsningen, alltså att polisen kan skicka trojaner till misstänktas datorer.

– Vi kommer att ha svårt för det där med trojaner. Det finns ännu inget färdigt förslag, men vi har svårt att se att det skulle gå att förena med en rättsstats principer.

Samtliga partirepresentanter pekade på vikten att beakta rättssäkerheten och den personliga integriteten.

Sverigedemokraterna har inte bjudits in till samtalen.