Fakta: Lagen om förbud mot terrorresor

Den 1 april trädde lagen om förbud mot terrorresor i kraft. Även finansiering förbjuds.

Den 15 april skärptes passreglerna, vilket innebar att svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.

Den 1 juni kommer en utredning om brott att ansluta sig till terrororganisation.

Regeringen har även tillsatt en utredning om att tillåta hemlig dataavläsning som ska vara klar i november nästa år, ett förslag som väckt kritik från bland andra Advokatsamfundet.

Mannen greps på Arlanda i mitten av maj.

– Tyskland hade utfärdat en europeisk arresteringsorder och han greps i passkontrollen, säger åklagare Ewamari Häggkvist, åklagare vid riksenheten för säkerhetsmål, till TT.

Koppling till Frankrike

Mannen, som är turkisk medborgare, är enligt arresteringsordern misstänkt för två fall av terroristbrott. Han ska ha rekryterat en kvinna genom att skjutsa henne till personer som i sin tur tog henne till ett militärt träningsläger. Bakom lägret ska den av EU terrorklassade PKK-gerillan stå. Kvinnan ska därefter ha gjort vakttjänst vid en frontlinje i norra Irak.

23-åringen misstänks även för "förberedelse till en allvarlig våldsam omstörtning" eftersom han ska ha varit på väg till Irak för att själv ansluta sig till PKK.

Mannen har bland annat framfört att han bor i Frankrike och att "de påstådda brotten är politiska eftersom Tyskland kollaborerar med Turkiet". Attunda tingsrätt utanför Stockholm har dock beslutat att mannen ska utlämnas till Tyskland.

"Ska överklaga"

– Han nekar till brott och vi anser att det finns ett antal formella brister i arresteringsordern som gör det omöjligt att lägga den till grund för det beslut som tingsrätten har fattat. Vi kommer överklaga, säger advokat Thomas Olsson till TT.

I mitten av april greps en 35-årig man på Arlanda. Han var också internationellt efterlyst och ska vara medlem i PKK. Även en 25-årig man greps på Arlanda i april, som åtalats i Sverige misstänkt för brott mot lagen om förbud mot terrorresor.

Den 1 april trädde lagen i kraft i Sverige. Enligt handlingar från tingsrätten har 23-åringens "resandegärningen delvis begåtts i Sverige". Ingen svensk förundersökning pågår dock mot mannen, enligt åklagaren:

– Det är för att han inte har någon som helst anknytning till Sverige. Han har åkt från Tyskland till Sverige för att ta flyget vidare, säger Ewamari Häggkvist.