Fakta: Terroristbrott

Lagen om straff för terroristbrott infördes 2003. Den tillkom i kölvattnet av 11 september-attackerna i USA och kriget mot terrorn.

Lagen har en katalog med grundbrott som redan är straffbara, till exempel mord och allmänfarlig ödeläggelse. För att kvalificera exempelvis ett mord som terrorbrott krävs uppsåt att allvarligt skada en stat eller injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp.

Det kan även handla om att tvinga exempelvis svenska myndigheter att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd.

Att allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation kan också utgöra ett terroristbrott.

Maxstraffet för terroristbrott är livstids fängelse. För försök, förberedelse eller stämpling till terroristbrott döms enligt brottsbalken. Det gäller även underlåtenhet att avslöja eller förhindra terroristbrott.

I somras dömdes en 20-årig man, mot sitt nekande, till fem års fängelse för förberedelse till terroristbrott. Domen var då den första i sitt slag.

Säkerhetspolisen bekräftar uppgifterna.

– Han har släppts på fri fot, säger Simon Bynert, pressekreterare på Säpo, till TT.

– Säkerhetspolisens utredningsåtgärder har lett fram till att åklagaren har gjort bedömningen att det inte längre finns skäl att hålla den här mannen häktad.

Häktningen hävdes kl 16.34 på fredagen, enligt Annika Collin vid åklagarmyndighetens presstjänst.

– Misstankarna är inte avskrivna, men de har försvagats efter utredningsåtgärder, säger hon till TT

33-åringens advokat Leif Silbersky fick uppgifterna om att mannen hade släppts ungefär en halvtimme efter att häktningen hävdes.

– Vi har haft en vallning med honom i dag, då han har fått peka ut vissa saker. Sedan har åklagaren beslutat att försätta honom på fri fot, säger han till TT.

– Jag varken kan eller vill berätta mer än att hans trovärdighet växte ordentligt under utredningen i dag. Vi kunde reda ut de frågetecken som fanns.

Leif Silbersky är kritisk till hur utredningen har skötts och att 33-åringen ens blev häktad.

– Vi hade aldrig behövt ha häktningsförhandlingen i går, det visade det ju sig i dag att det var helt onödigt, säger han.