Undersökningen

För att undersökningen skulle bli så rättvis som möjligt tog vi först reda på vilka frågor som är vanligast hos de olika myndigheterna. Hos Skatteverket handlar  de vanligaste frågorna om deklarationen, hos CSN är den vanligaste frågan när man ska få sina pengar, hos Arbetsförmedlingen är vanligaste frågan ”jag har fått jobb, vad gör jag nu?” och hos Försäkringskassan rör de vanligaste frågorna regelverket.

Dag 1, tisdag:

Skatteverket klockan 13.00.
Sammanlagd tid: 17.19.

CSN klockan 13.20.
Sammanlagd tid: 01.26.

Arbetsförmedlingen klockan 13.23.
Sammanlagd tid: 09.11.

Försäkringskassan klockan 13.35.
Sammanlagd tid: 01.20.00

Dag 2, onsdag:

Försäkringskassan klockan 13.00 (kundcenter har hög belastning, var god försök senare).
Försäkringskassan klockan 13.26. 
Sammanlagd tid: 53.12.

Arbetsförmedlingen klockan 13.09.
Sammanlagd tid: 03.39.

CSN klockan 14.20.
Sammanlagd tid: 02.19.

Skatteverket klockan 14.23.
Sammanlagd tid: 11.16.

Dag 3, torsdag:

CSN klockan 13.00.
Sammanlagd tid: 01.28.

Försäkringskassan klockan 13.06 (kundcenter har hög belastning, var god försök senare).
Försäkringskassan klockan 13.14 (kundcenter har hög belastning, var god försök senare).
Försäkringskassan klockan 13.19.
Sammanlagd tid: 43.48.

Skatteverket klockan 13.07.
Sammanlagd tid: 05.54.

Arbetsförmedlingen klockan 13.17.
Sammanlagd tid: 01.04.

Under tre dagar efter lunch har Metro testat att ringa till kundservice på fyra stora svenska myndigheter, Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Centrala studiestödsnämnden.

Tiderna för samtalen har varierat, första dagen skedde till exempel det första samtalet till Skatteverket medan samtalet till samma myndighet dagen efter blev samtal nummer fyra i ordningen.

Innan undersökningen ringde Metro till presstjänsten hos de fyra myndigheterna för att ta reda på vad de vanligaste frågorna från privatpersoner brukar vara och det var även dessa frågor som Metro ställde sig i telefonkö för att försöka få svar på.

Och av de fyra myndigheterna var Försäkringskassan den som hade överlägset längst telefonkö, där vi ställde oss i kö för frågor kring regelverket gällande sjuklön. Som mest dröjde det en timme och 20 minuter innan någon svarade i andra änden av luren. Snittiden hos Försäkringskassan över de tre dagarna hamnade på omkring 58 minuter, avrundat nedåt från sekunder.

Elisabeth Hultengren är chef för kundcenter på Försäkringskassan.

– Läget är ganska lugnt hos oss nu, förutom på sjukförsäkringen. Det går ju väldigt upp och ner hos oss och det kan variera beroende på när man ringer på dagen. Vi har en snittid på 20 minuter men det kan vara längre kötider vissa tidpunkter, säger hon.

Enligt Elisabeth Hultengren är trycket som högst i början på veckan och lugnare fredagskvällar och helger. Hon påpekar också att de har självbetjäningstjänster som är öppna dygnet runt. När hon får höra att Metro suttit i telefonkö i en timme och 20 minuter säger hon att det ”givetvis inte är bra”.

– Då har du hamnat i den kö där vi har som mest tryck. Om du hade ringt föräldraförsäkringen hade det kanske tagit fem minuter. Vi har faktiskt rekryterat nu för att försöka förbättra situationen och har ett antal åtgärder på gång och ett antal nya medarbetare på väg in, säger Elisabeth Hultengren.

Näst längst tid tog det hos Skatteverket – som mest 17 minuter vid ett tillfälle, följt av Arbetsförmedlingen där kötiden låg på som mest 9 minuter. Hos CSN gick det snabbast, där var kötiden aldrig över 2 minuter och 19 sekunder.