Fakta: Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus (Sus) är landets tredje största universitetssjukhus.

I snitt kommer 365 personer till universitetssjukhusets två akutmottagningar varje dag – i Lund och Malmö. Varje dag görs omkring 5 500 besök inom primärvården. Drygt 100 patienter opereras en vanlig dag på Sus.

Omkring 12 700 personer arbetar på Sus.

Källa: Skånes universitetssjukhus

Sjuksköterskor – särskilt specialiserade – och medicinska sekreterare tillhör sommarens mest svårrekryterade grupper vid Skånes universitetssjukhus.

– De erbjuds 6 000 kronor i ersättning för varje flyttad semestervecka och en förhöjd ersättning för den som jobbar extra pass, säger Eva Thorén Todoulos, divisionschef och ansvarig för sommarplaneringen.

Med en stor sjuksköterskebrist redan före sommaren blir planeringen extra svår, konstaterar hon. Sommar efter sommar har allt fler platser stängts på Skånes universitetssjukhus de senaste åren. Men i år ligger antalet öppna platser på ungefär samma nivå som i fjol.

– Exakt antal varierar från vecka till vecka. Det handlar om 200-250 färre platser för vuxen somatisk vård jämfört med en normal vecka utanför sommarperioden, säger Eva Thorén Todoulos.

I regionen finns ett beslut om att sommarperioden, med avskalad verksamhet, pågår mellan 7 juni och 31 augusti.

– Det som upprätthålls är bassjukvård med akutsjukvård och operationer som inte kan vänta till efter sommaren. Den planerade verksamheten går ner under sommaren.