Fakta: Föräldraskap

I Sverige blir över 80 procent någon gång förälder och det finns flera faktorer som påverkar vid vilken ålder det sker Den största faktorn är den sociala bakgrunden men även föräldrars död kan påverka när vi får barn.

Den som är yngre än 25 år och förlorar en förälder är mer benägen att själv snart skaffa barn. Om man passerat 30 årsstrecket vid en förälders bortgång minskar däremot sannolikheten till att man skaffar barn.

Källa: Stockholms universitet

Den fria utbildningen utjämnar inte olikheter mellan människor med olika sociala bakgrunder, visar forskning från Stockholms universitet.

– Det finns en risk att vi reproducerar ojämlikheter via ärvande av familjebeteenden, säger Johan Dahlberg doktor i demografi vid universitetet.

Hans forskning visar att det finns starka tecken på att familjebeteende, vid vilken ålder vi skaffar barn, till stor del beror på social bakgrund. Om ens förälder skaffar barn vid en tidig ålder är sannolikheten stor att barnet gör likadant.

Fenomenet kan delvis förklaras med att barn till högutbildade själva läser vidare och därför skaffar barn senare. Men effekten finns kvar även om man tar hänsyn till individens egen utbildning. Och Johan Dahlberg menar att ett tidigt föräldraskap kan ha flera negativa effekter.

– Ett tidigt föräldraskap innebär att man kanske inte får samma karriärs- och löneutveckling som någon som skaffar barn senare, säger han.