Fakta: Tigrar

Tigern (Panthera tigris) är det största nu levande kattdjuret. Utbredningen sträckte sig ursprungligen från Turkiet i väster till sydöstra Sibirien och Java och Bali i öster.

Runt år 1900 fanns cirka 100 000 tigrar i världen, idag återstår cirka 4 000. Livskraftiga bestånd finns bara kvar i nio länder: Ryssland (433 tigrar), Indien (2 226), Nepal (198), Bhutan (103), Bangladesh (106), Burma (50), Thailand (220), Malaysia (295), Indonesien (400).

Den främsta orsaken till det prekära läget är hänsynslös jakt. Djuren smugglas till Kina där kroppsdelar från tigrar har mycket högt värde på marknaden för traditionella medicinska produkter.

Källa: IUCN

Det framgår av nya siffror som presenteras på ett stort tigermöte i New Delhi i Indien 12–14 april.

Avsikten är att följa upp vad som hänt sedan det första stora tigermötet i St Petersburg i Ryssland 2010.

Då deltog alla länder med livskraftiga tigerpopulationer och enades om ett långsiktigt mål: att arbeta för att fördubbla antalet tigrar i det vilda till 2022, från drygt 3 200 till cirka 6 000.

Nu har halva tiden gått och det tycks som om man är på rätt väg mot målet. Tigrarna har blivit fler i Indien, Nepal, Bhutan och Ryssland, som en effekt av insatser mot tjuvjakten och ett förbättrat skydd av djurens livsmiljöer.

Ökar i fyra länder

I Indien har stammen ökat från 1 706 till 2 226 tigrar, i Nepal från 121 till 198, i Bhutan från 75 till 103, och i Ryssland från 360 till 433.

Däremot ses ingen förbättring i Bangladesh, Burma, Thailand, Malaysia och Indonesien. Tigerstammen i samtliga dessa länder minskar eller står och stampar på samma nivå som tidigare. Antalet varierar från cirka 50 i Burma till drygt 100 i Bangladesh och mellan 200 och 400 i var och en av de tre övriga länderna.

Tigrarna i Vietnam, Kambodja och Laos har redan passerat utrotningens rand. Så vitt känt finns bara enstaka strödjur kvar i dessa länder.

– Där återstå bara att återinplantera arten, om man kan hitta lämpliga områden, säger Ola Jennersten på Världsnaturfonden.

Ökning med 20 procent

Även i Kina är situationen prekär. I hela detta väldiga land finns kanske 20 vilda tigrar.

Men totalt, tack vare ökningen i främst Indien, har den globala stammen växt till cirka 4 000 tigrar, en ökning med 20 procent. Ola Jennersten är dock tveksam till om man kommer att nå upp till 6 000 tigrar till 2022.

– Det är inte självklart. I Indien finns det kanske möjlighet att öka stammen med ytterligare ett tusental tigrar. I Sydostasien finns det tveklöst utrymme för många fler tigrar, men då måste man skärpa bevakningen av parker och reservat, säger han.