Uppförandet av ett tältläger för asylsökande i skånska Revinge blev en oväntat segdragen historia. Först i början av nästa år kan ett läger av mer permanent karaktär byggas. Men nu har uppförandet av ett tillfälligt läger med plats för 200 personer inletts.

– Vi ser detta som en tillfällig åtgärd som bara kan stå under en kortare tid, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), till P4 Malmöhus.

Det tillfälliga lägret kommer att stå klart om två veckor och kan sedan användas en månad.

Ursprungligen trodde sig MSB kunna uppföra det permanenta flyktinglägret med 375 platser på bara någon vecka. Men sedan visade det sig att bygglov krävdes och när den processen var klar stod det klart att nya tält behövde köpas in, eftersom de tält som MSB har inte uppfyller kraven på brandsäkerhet.