– Jag vet själv flera exempel där resande ner till IS har förhindrats tack var att folk vågat ingripa, säger Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, efter terrordåden i Bryssel.

Fakta: Arbetet mot våldsbejakande extremism

Mona Sahlin utsågs till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism sommaren 2014. Uppdraget är att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer "för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism".

Arbetet riktar in sig på att förebygga rekrytering till både vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den islamistiska extremistmiljön.

På samordnarens hemsida står att läsa:

"Vi tror att det är viktigt att kommunen tar på sig ledartröjan i det lokala förebyggande arbetet och att samverkan mellan aktörer såsom skola, polis, socialtjänst, trossamfund och civilsamhälle i befintliga strukturer blir utgångspunkten".

Samordnaren har tillsammans med Röda korset en nationell stödtelefon. Dit kan den som är orolig för en anhörig ringa. Stödtelefonen är en pilotverksamhet som pågår fram till juni i år. Telefonnumret är: 020-100 200.

Källa: Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

– Om vi talar om en handlingsplan värd namnet med handfast innehåll skulle jag ge ett tiotal kommuner högt betyg, säger hon till TT.

Förorter lämnas i sticket

Efter attackerna i Bryssel konstaterar Mona Sahlin att debatten ofta fokuserar på dem som rest till terrorgruppen IS.

– Men de som utfört terrordåd har inte alltid varit krigare i Syrien och Irak. Vi lämnar många förortsområden i sticket, säger hon och fortsätter:

– Det blir som egna samhällen i samhällena, som blir tomt på det belgiska – eller svenska – samhället. Där hittar alltid rekryterarna in.

Det förebyggande arbetet har varit för reaktivt, anser Sahlin.

– Först när någon rest till IS börjar man agera.

Men för Sveriges del går det förebyggande arbetet ändå framåt, menar Mona Sahlin. Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism går just nu igenom hur många av landets kommuner som faktiskt har handlingsplan och strategi mot våldsbejakande extremism – från höger till vänster samt jihadismen.

Resor till IS har förhindrats

Enligt Sahlin är ett tiotal kommuner – bland annat Göteborg, Örebro och delar av Stockholm – på banan.

– Många kommuner har blivit bättre. Det finns allt mer konkreta strategier som man jobbar utefter.

TT: Ett tiotal - det låter inte mycket?

– Det är ett tiotal av de kommuner som verkligen har problem. Där bor också en stor del av Sveriges befolkning.

Fler anhöriga ringer till den stödtelefon som finns, och även många civilorganisationer engagerar sig för att stoppa radikaliseringen.

– Allt fler, inte minst muslimska församlingar, vågar agera. Det krävs ett mod. Jag vet själv flera exempel där resande ner till IS har hindrats tack var att folk vågat ingripa.