Fakta: Flera kvar i Afghanistan

Den svenska Isafstyrkan använde sig av lokalanställda tolkar i Afghanistan fram till 2014 för att kommunicera med civilbefolkningen och afghanska säkerhetsstyrkor.

I mars slog Migrationsdomstolen i Malmö fast att tre tolkar har rätt till permanent uppehållstillstånd eftersom de har en särskild anknytning till Sverige genom sitt arbete. Dessutom slog domstolen fast att tolkarna är utsatta för säkerhetsrisker och att Europakonventionen kan tillämpas på deras fall.

Omkring 20 tidigare tolkar finns kvar i Afghanistan.

32-årige Ahmad bor med sin fru och dotter i centrala Mazar-e-Sharif. På dagarna kan han smälta in i folkmyllret men när kvällen kommer stänger han in sig, rädd för att gå ut.

– Jag skulle inte säga att jag bor här egentligen, jag bara existerar. På ett sätt har jag redan lämnat mitt liv, det har blivit för farligt att röra sig fritt för människor som mig, säger Ahmad över telefon.

Lever under hot

Ahmad har jobbat för svenska Isaf och är en av omkring 20 tolkar som fortfarande är kvar i Afghanistan. Han jobbade för Sverige fram till 2012 och har hotats till livet både under tiden som anställd, men också efteråt i takt med att säkerhetsläget försämrats.

– Talibaner och andra motståndsmän vill döda oss som jobbat åt utländska styrkor.

De senaste två åren har Ahmad utan framgång kämpat för att få hjälp att ta sig från Afghanistan till Sverige. Till slut uppmanades han från myndighetshåll att ta sig till Iran, Pakistan eller Indien för att söka asyl, vilket han inte kunnat göra av säkerhetsskäl.

När Migrationsdomstolen i mars gav tre tolkar rätt till permanent uppehållstillstånd fick han nytt hopp. Tillsammans med tre andra gjorde han den farliga resan från Mazar-e-Sharif till ambassaden i Kabul för att lämna in ansökningar om uppehållstillstånd.

Men väl framme släpptes tolkarna enligt Ahmad inte in.

– De ignorerade oss. De kom inte ens till porten för att lyssna på vad vi hade att säga.

Hänvisar vidare

Migrationsdomstolen skriver i ett annat beslut från början av året att det står "en klagande fritt att själv välja vid vilken utlandsmyndighet denne vill vända sig för att genomföra en intervju" och att även om en utlandsmyndighet formellt inte är ansvarig för att utreda ansökningar om uppehållstillstånd från det land som den klaganden kommer finns möjlighet "att utlandsmyndigheten i ett enskilt fall ändå tar emot ansökan om det föreligger särskilda skäl".

Trots detta hänvisar ambassaden frågan vidare till beskickningarna i Pakistan, Indien och Iran, vilket i ett mejl från en ambassadanställd till Migrationsverket motiveras av brist på "resurser, erfarenhet och kompetens avseende dessa ärenden".

Regeringen gör inte bedömningen att beslutet ger kvarvarande tolkar rätt att söka uppehållstillstånd från Kabul.

– Domen säger ingenting om det, var man har rätt att söka uppehållstillstånd eller asyl, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

TT: Borde de inte kunna ansöka i Kabul, eftersom det är farligt och praktiskt svårt att ta sig till andra länder?

– Vi har inte den möjligheten på grund av säkerhetsläget, och ingen avsikt att förändra det heller.

Tänker inte ompröva

Johansson pekar på att Försvarsmakten under den förra borgerliga regeringen gjorde en bedömning av vilka tolkar som behövde skydd. Det ledde till att 68 personer, inklusive anhöriga, fick komma till Sverige inom ramen för FN:s kvotflyktingssystem.

– Jag har ingen anledning att överpröva de besluten. Var man än drar gränsen kommer det alltid att finnas de som säger att jag har också de här skälen.

När Ahmad tänker på framtiden känner han sig rädd, särskilt när det gäller sin familjs säkerhet. Han hoppas fortfarande på att han ska få hjälp av svenska myndigheter.

– Jag uppskattar vad ni i Sverige har gjort för mitt land, men jag har riskerat mitt liv för er. Soldaterna jag arbetade med sade att vi tolkar var deras vapenbröder. Men nu har Sverige glömt oss.

– Trots att vi var bröder så har vi har blivit lämnade kvar.