Fakta: Allvarlig matbrist

Redan under sista kvartalet förra året räknade FN:s livsmedelsprogram World Food Program att 10,1 miljoner etiopier står inför en akut matbrist.

2,1 miljoner barn led då av medelsvår till svår näringsbrist och risken för dödsfall beskrevs som hög.

Problemen beräknades förvärras. I slutet av januari varnade FN för att antalet som behöver livsmedelsinsatser kan komma att fördubblas.

Källa: WFP.

Omfattande torka och matbrist har lett till kris i Etiopien, varnar hjälporganisationen Oxfam i en ny rapport. Brunnar har torkat ut och slutat fungera, och på flera håll har vattnet blivit förorenat när djur och människor delar på den begränsade resursen.

Orsaken till den omfattande torkan, som pågått uppemot 18 månader, är bristen på regn. Det i sin tur orsakas av väderfenomenet El Niño, pådrivet av klimatförändringar, och situationen beskrivs som den värsta på 50 år.

I de östra delarna har den långvariga torkan lett till att hundratusentals boskapsdjur dött och undernäringen är på en "alarmerande" nivå, enligt rapporten. När människor förlorar sina djur förlorar de också sin inkomst, och i området beräknas 124 000 personer vara internflyktingar.

Oxfam vädjar bland annat om att brunnar repareras, nya brunnar grävs och rörledningar läggs. De vill också se stöd till jordbrukare i form av frön och mindre bevattningsanordningar.

"Annars missas nästa säsong och stöd kommer att behövas under många fler månader", skriver Oxfam.