Frihetsberövade i Sverige borde omedelbart undersökas av behörig sjukvårdspersonal och även informeras bättre om sina rättigheter. Det är några av de rekommendationer som Europarådets tortyrkommitté (CPT) ger i sin rapport om tillståndet för frihetsberövade personer i Sverige.

Kommittén har besökt fängelser, polismyndigheter, psykiatriska kliniker och Migrationsverkets förvar i Märsta för att granska vilka åtgärder Sverige vidtagit efter CPT:s senaste besök 2009. I rapporten konstateras att ingen förbättring av villkor för häktade har skett trots mångårig dialog. Sverige rekommenderas att snarast möjligt se till att restriktioner för häktade endast ska utfärdas i undantagsfall och inte gälla längre än nödvändigt.

I rapporten skriver CPT också att klagomål mot polisen borde granskas av en oberoende instans, i stället för att som i dag granskas av polisens internutredning.