Sedan flera år tillbaka har Toys R Us i Sverige skickat ut könsneutrala leksakskataloger och på deras svenska sida är leksakerna indelade efter kategorier och inte kön. 

► LÄS MER: Könsrollerna kastas om i nya leksakskataloger 

Och efter konsumentkampanjen ”Let toys be toys” har nu även brittiska Toys R Us valt att slopa leksaksindelningen efter pojkar och flickor, skriver The Telegraph.

Konsumentgruppen består av tusentals personer som uttryckt sin oro över hur könsuppdelningen av leksaker kan påverka barnen. 

Beslutet att dela in leksaker efter kategorier och inte kön är dock inte unikt i landet. Sedan tidigare har kedjor som Tesco, Sainsbury och Boots med flera börjat sälja leksaker efter ålder, grupp, märke eller vad det är för typ av leksaker. 

► LÄS MER: Konsumentverket varnar: Här är de farliga leksakerna