I arbetet med att säkra naturreservat efter stormen Gudrun 2005 sprängs döda och farliga träd med dynamit. I Kråketorpsskogen i Växjö och Siggaboda i Älmhult har många av träden angripits av barkborre, rapporterar SR Kronoberg.

– Att fälla torra och ruttna träd med motorsåg kan vara mycket farligt. Därför spränger vi istället, säger Annika Blad, naturvårdsspecialist på länsstyrelsen, till kanalen.

Sprängningarna gör också att brottet på stammen ser naturligt ut. De båda reservaten som varit svårtillgängliga efter den stora stormen kommer att öppnas för allmänheten i januari.