I genomsnitt åkte 19 300 fordon per dag över Öresundsbron under 2015. Det är en ökning med 1,8 procent jämfört med det föregående året, skriver Öresundsbrokonsortiet i ett pressmeddelande.

"I november infördes gränskontrollerna, men vi har inte kunnat se någon större påverkan på motorvägstrafiken under 2015. Hur trafiken påverkas på längre sikt återstår att se", säger Caroline Ullman-Hammer, vd för konsortiet.

Pendlingstrafiken var i princip oförändrad jämfört med 2014, men frakttrafiken ökade med 6,4 procent.

Det finansiella resultatet för 2015 blev ett överskott på, omräknat i svensk valuta, drygt 1,1 miljarder kronor. Det är drygt 144 miljoner kronor högre än 2014.