Fakta: Id-kontroller från Danmark

Lagen som kontrollerna grundas på började gälla den 21 december, men började tillämpas den 4 januari.

Företag som kör bussar, tåg eller färjor från Danmark till Sverige måste kontrollera att passagerarna har giltigt id med foto.

Den som saknar giltigt id får inte åka med. Reglerna gäller även bilresenärer.

Undantag görs för barn som reser tillsammans med föräldrar.

Ensamkommande barn måste ha giltigt id.

Transportörerna kan få böta 50 000 kronor om de inte har gjort de kontroller som krävs och låter personer utan giltigt id åka med.

Polisen ska kontrollera att transportörerna gör det de ska.

I november infördes tillfälliga ID-kontroller på färjor från Tyskland och Danmark till Sverige. Då utfördes enbart stickprovskontoroller.

Källa: Näringsdepartementet

Bara då kan man se hur id-kravet faktiskt påverkar, anser många pendlare.

– Det är ju då det är relevant att se situationen, säger pendlaren Magnus Auoja till TT:s utsände.

Men Anna Johansson (S) tycker att ett förmiddagsbesök passar bättre.

– Vi hade varit i vägen om vi står och försöker hantera ett ministerbesök mitt i värsta rusningstrafiken, säger hon och betonar att pendlare inte behöver fler störningar.

Hur ska livet för Öresundspendlarna underlättas? Det diskuterades under ett dansksvenskt ministermöte i Köpenhamn.

– Vi lyssnar självklart på synpunkterna som kommer från dansk sida, och ser om det finns möjlighet att lösa de problem som upplevs som extra besvärliga. Men vi har ett starkt intresse av att få ner antalet som söker asyl i Sverige, säger Johansson.

Ska sjunka mycket

Hon framhåller att id-kontrollerna kan komma att hävas om regeringen ser att antalet asylsökande minskar påtagligt, och ligger på en låg nivå över en viss tid. "Kraftig minskning " och "helt andra nivåer" är formuleringar som Johansson upprepar.

TT: Mycket lägre nivå än 200 per dag?

– Mycket lägre än 200.

Polisen ser en tydlig effekt av id-kravet som började att gälla den 4 januari – inte minst vid Hyllie station. Där togs bara sex flyktingar emot av polisen i onsdags, för att registreras som asylsökande hos Migrationsverket. En siffra som kan jämföras med att hundratals ankom under många höstdygn.

Beroende på slutdestination i Sverige, avgångstid från Köpenhamn och kötiden förbi id-kontrollen har tågpendlarnas restid förlängts med mellan drygt tio minuter och nästan en timme. Men några längre köer till id-kontrollen uppstod inte under starten av den första normala arbetsveckan utan klämdagar och helgdagar.

"Bättre än väntat"

Pendlingsstrulet handlar framförallt om att många behöver ta sig till Kastrup på andra sätt och att många tågbyten måste göras.

– Jag har pendlat på sträckan i tio år och vi är nu tillbaka till tiden innan Citytunneln i Malmö öppnade, då pendlingen var mer tidskrävande. Det känns som ett stort steg bakåt, säger pendlaren Åsa Andersson till TT.

Men flera pendlare som TT talade med i rusningstiden anser att resandet fungerar bättre än väntat. Många uttrycker också en förståelse för att id-kravet införts – som ett slags nödvändigt ont.

– Jag förstår varför, men det är tråkigt att det ska behövas, säger pendlaren Amelie Bertilsson.