Fakta: Svenska folkets träningsvanor

Svenskarnas motionerande ökar. 2012–2013 uppgav 66,1 procent av befolkningen att de motionerar minst två gånger per vecka. 2008–2009 var motsvarande siffra 60,3 procent.

Andelen som uppger att de aldrig motionerar minskade under samma period med 1,5 procentenheter till 12 procent.

Kvinnor uppger i något större utsträckning än män att de motionerar regelbundet.

Källa: SCB

– Det brukar heta att det är upp sol vid nyår och sedan ner som en pannkaka, men det stämmer inte längre, säger Magnus Wilhelmsson, vd för gymkedjan Nordic Wellness.

Han får medhåll av Linda-Li Wallin, landchef för Sats Sverige.

– Besöksstatistiken på våra center har blivit jämnare över året. Till exempel vill fler träna på röda dagar och under semestertider, säger hon.

Även branschens gigant, Friskis&Svettis, ser på sina besökssiffror att tränandet jämnat ut sig över året.

– Fler och fler tränar hela året. För många är träningen en stor del av livet; en stor del av vardagen, säger Lotta Törnberg, kommunikationschef på F&S Stockholm.

Linda-Lin Wallin ser också en mycket stark tillväxt i köpen av tid hos en personlig tränare, plus 40 procent under 2015.

– Fler än någonsin vill ha en personlig tränare. Dels för att komma igång ordentligt, dels och kanske främst, för att hålla i sin träning över tid och för att nå sina mål, säger Wallin.

Januari är fortsatt den överlägset största försäljningsmånaden. Idrottsföreningen Friskis&Svettis säljer ungefär en fjärdedel av sina träningskort i januari.