Det aktuella fallet handlar om en transperson som genomgått könsbyte från kvinna till man och vill vara registrerad som just man. Domen ses som ett genombrott för hbtq-personer (homo- och bisexuella, trans- och queerpersoner) i landet. Bertho Makso, hbtq-aktivist från organisationen Proud Lebanon, säger till sajten att det faktum att transpersoner hittills har nekats att ändra uppgiften om kön har orsakat mycket lidande.

Svenska RFSL välkomnar domen.

– RFSL är väldigt glada över det här beslutet, säger Jenny Sundberg som är internationellt sakkunnig på organisationen.

Situationen för Libanons hbtq-personer är fortfarande svår, även om landet kan beskrivas som förhållandevis liberalt jämfört med andra länder i regionen. Domen kan ses som ett steg i en blygsamt positiv utveckling, menar Sundberg.

– Det är ett prejudikat, och som det har rapporterats kan det kan få bäring för hela Libanon. Framträdande hbtq-organisationer är också positiva.