Fakta: Död och dödshot

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan uppkomma efter att ha bevittnat eller konfronterats med död eller dödshot, kroppslig skada eller hot om kroppslig skada, som tortyr misshandel eller våldtäkt.

Sjukdomen karakteriseras av tre symtomgrupper som består av ett ständigt och plågsamt återupplevande av händelsen, som mardrömmar; ett ständigt undvikande av tankar, känslor eller aktiviteter som har med händelsen att göra; samt psykisk överspändhet till exempel i form av sömn- eller koncentrationssvårigheter.

Källa: Nationalencyklopedin

Forskare, verksamma vid Stanford University i USA, undersökte hjärnan hos 59 pojkar och flickor i åldrarna nio till 17 år med hjälp av magnetkamera. 30 av dem hade upplevt minst en episod av svårt trauma, medan den andra hälften inte hade upplevt något trauma alls.

Det visade sig att en viss del av hjärnan, den insulära loben, är betydigt mindre än normalt bland flickor som upplevt trauma. Hos pojkarna är det precis tvärtom.

Den insulära loben har en viktig funktion i att hantera känslor, empati och smärta.

Forskarna tror att fyndet kan förklara varför flickor har lättare för att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), som är en form av ångeststörning som kan uppkomma efter en traumatisk händelse, som dödshot, katastrofer eller sexualiserat våld.

Det verkar som, skriver forskarna i tidskriften Depression and Anxiety, som om denna del av hjärnan åldras i förtid hos utsatta flickor, medan pojkar reagerar annorlunda, något vårdpersonalen bör ta i beaktande.

– Det är viktigt att de som arbetar med traumatiserade ungdomar tänker på att det finns en könsskillnad, säger Megan Klabunde, en av forskarna bakom studien, till BBC News.