I Sverige är 74 procent av graviditeterna mycket eller ganska planerade och i de allra flesta fall har båda parterna tagit initiativ till dem. Det visar en ny studie gjord vid Uppsala universitet på 3 400 blivande mammor, skriver Upsala Nya tidning.

Var nionde deltagare svarade att graviditeten är mycket eller ganska oplanerad, och 32 procent av kvinnorna med en mycket oplanerad graviditet hade övervägt abort.

Ju högre utbildning, bättre ekonomi och längre förhållande med partnern kvinnorna hade, desto större var chansen att graviditeten var planerad, skriver tidningen.

Dessutom visade studien att de som planerat sin graviditet i högre utsträckning följt råden om att sluta röka och ta tillskott av folsyra. Forskarna drar därför slutsatsen att MVC rutinmässigt bör ställa frågan om graviditeten är planerad eller inte, för att underlätta individualiserad rådgivning.