Förra året skickade Migrationsverket vidare 109 ärenden till Säpo där personen som ansökt om uppehållstillstånd misstänktes kunna utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Jämfört med 2014 har antalet ärenden tredubblats hittills i år.

– En stor del av den ökningen beror på ett intensifierat samarbete med Migrationsverket, säger biträdande säkerhetspolischef Johan Sjöö.

Säpo förbereder sig på en ännu större våg av ärenden. Migrationsverkets utredningar släpar efter i den stora flyktingsströmmen.

– Den enorma ökningen av antalet asylsökande som vi sett de senaste månaderna kommer vi förmodligen inte se förrän om 1–1,5 år när Migrationsverket gjort klart sin asylutredning och skickar över den till oss, säger Johan Sjöö.

Tusentals kommer med flyktingströmmen utan att söka asyl.

TT: Hur hittar ni säkerhetshot bland dem?

– Vi hoppas kunna hitta dem på våra vanliga sätt, genom exempelvis spaning, tips eller källor, säger Johan Sjöö.

Förra året har Säpo invändningar mot att ge 24 personer uppehållstillstånd.