Stockholms län

Genomsnittlig körsträcka i mil för personbil:

• 2011. 1 274 2010. 1 338 2009. 1 380 2008. 1 392
Källa: Trafikanalys

Personbilar blir allt fler – men vi kör allt kortare sträckor. För tredje året i rad minskar antalet körda mil på svenska vägar. En genomsnittlig personbil rullade under 2011 nästan 100 mil kortare sträcka än 2008.

– Det är positivt, absolut, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys som sammanställt siffrorna.

Förra året körde svenska personbilarna totalt 6,1 miljard mil, en minskning med drygt 4 procent jämfört med 2008. Ett ökat miljömedvetande och högre bensinpriser kan vara möjliga orsaker bakom utvecklingen. Men förmodligen är det flera faktorer som samverkar. 

– Man kan tänka sig att om sysselsättningen minskar, folk blir arbetslösa och får lägre inkomster, då kör de också mindre bil, säger Roger Pyddoke, forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). 

Han anser att det är för tidigt att tala om ett varaktigt trendbrott.  

– Ser vi en minskning, då är det troligtvis en minskning. Nästa steg blir att tala om vad minskningen beror på och då måste vi titta på bensinpriser, inkomster och en rad andra faktorer, säger Roger Pyddoke.

Trafikanalys siffror är genomsnitt beräknade på uppgifter från bilarnas mätarställningar, som samlas in vid besiktningen. I siffrorna finns en viss osäkerhet eftersom körsträckan för en del av bilarna är uppskattad. Bryter man ner siffrorna på en lägre nivå, till exempel på kommuner, ökar osäkerheten. Många bilar körs på en annan ort än de är registrerade i.