Den tillträdande presidenten Donald Trump i USA har utnämnt Washington-advokaten Donald McGahn till sin juridiske rådgivare i Vita huset. Uppgiften för McGahn – som arbetade som rådgivare till Trump även under valkampanjen – blir att vara rådgivare i alla juridiska frågor som rör presidenten och hans administration.

Donald McGahn har tidigare lett den federala valkommissionen och är en ansedd valjurist. En av de uppgifter som kan landa i hans knä är att reda ut den snåriga härva av potentiella intressekonflikter som kan komma av Donald Trumps mycket stora affärsverksamhet satt i förhållande till presidentskapet.