Fakta: Ministrar flyttas – få nya namn

Ny energiminister blir Giorgos Stathakis. Han var tidigare ekonomiminister.

Energiministern Panagiotis "Panos" Skourletis får i stället ansvar för inrikesdepartementet.

Nuvarande inrikesministern Panagiotis Kouroublis blir ny sjöfartsminister och får ansvar för privatisering av grekiska hamnar.

Nuvarande sjöfartsministern Thodoris Dritsas lämnar regeringen. Han har öppet motsatt sig privatiseringar.

Chefen för privatiseringsmyndigheten Stergios Pitsiorlas utses till ny biträdande minister hos Dimitris Papadimitrou, ekonom och chef för Levy Economics Institute, som utnämns till ny ekonomi- och utvecklingsminister.

Effie Achtsioglou, en blott 31-årig regeringstjänsteman, utses till ny arbetsmarknadsminister.

Källa: Reuters

Ombildningen är ett tecken på att Tsipras tänker fortsätta på sin inslagna linje, trots att det kostat regeringen stöd i opinionen. Finansminister Euklidis Tsakalotos sitter kvar på sin post, och premiärministern är fast besluten att genomföra en rad arbetsmarknadsreformer och privatiseringar för att uppfylla kraven från EU och Internationella valutafonden.

Åtgärderna är ett sätt att snabbare kunna få möjlighet till ytterligare skuldlättnader och för att Grekland ska kunna inordnas i Europeiska centralbankens program för köp av statspapper. Det kan bidra till att landet åter får tillträde till den globala obligationsmarknaden 2018, när det nuvarande stödprogrammet löper ut.

Regeringsombildningen innebär att Tsipras omplacerar en rad statsråd, men det är få nya ansikten. Den mest kontroversiella förändringen är att energiminister Panagiotis "Panos" Skourletis, som öppet motsatt sig privatiseringar, ersätts med nuvarande ekonomiministern Giorgos Stathakis.

Skourletis får i stället ansvar för inrikesdepartementet.