Fakta: Två miljoner dör

Tuberkulos (TBC) orsakas av bakterier som ofta, men inte alltid, drabbar lungorna. Sjukdomen är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen. Varje år insjuknar minst nio miljoner människor i tuberkulos och cirka två miljoner dör.

I Sverige klassas tuberkulos som en allmänfarlig sjukdom och varje fall anmäls till smittskyddsläkaren i det aktuella landstinget.

Klassiska symtom vid tuberkulos är feber, nattsvett, avmagring och trötthet. För lungtuberkulos är långvarig hosta mer än tre veckor med eller utan upphostningar av slem och ibland blod också vanligt.

Sjukdomen var vanlig i Sverige förr i tiden, men tack vare vaccin och antibiotika är sjukdomen betydligt mer sällsynt i dag.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Under 2015 anmäldes totalt 835 nya fall av tuberkulos i Sverige, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med året dessförinnan.

– Det är inte så förvånande, eftersom det har kommit väldigt många nyanlända. 90 procent av dem som har tuberkulos i Sverige är födda i ett annat land, säger Jerker Jonsson, infektionsläkare och epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Risken för smitta är dock liten, säger han. Av de 835 rapporterade fallen var endast 97 smittade i Sverige. Någon påtaglig smittspridning ute i samhället finns alltså inte.

Liten risk

– Risken att du blir smittad av tuberkulos på stan är minimal. Utomhus smittar tuberkulos inte alls. Störst risk löper de som delar bostad och umgås nära med de här personerna, säger Jerker Jonsson.

Dessutom, säger han, fortsätter antalet fall bland barn att minska, vilket är ett tecken på att smittspridningen i samhället är liten, trots att antalet fall ökar.

Den största ökningen bland svenskfödda förra året var i gruppen 80 år eller äldre. Lite oväntat, kan tyckas, men ibland händer det att en "gammal" tuberkulos blir aktiv igen, flera decennier senare. Förra året hände detta ovanligt många äldre.

Långvarig kontakt

– De här personerna har alltså smittats i Sverige, fast för jättelänge sedan, säger Jerker Jonsson.

Tuberkulos orsakas av bakterier och sjukdomen går ofta relativt enkelt att behandla med hjälp av antibiotika. När en person med tuberkulos upptäcks smittspåras personens alla kontakter.

– De flesta känner av sin sjukdom och upptäcks. Smittsamheten försvinner fort efter behandling. Men långt ifrån alla som smittas av tuberkulos är smittsamma och även om man blir smittad så är det bara tio procent som blir sjuka. Oftast krävs det långvarig kontakt för att man ska smittas, säger Jerker Jonsson.