– Miljöpartister kallas ibland världsfrånvända idealister, jag vill kalla oss visionära realister, säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Isabella Lövin i sitt tal vid partikongressen i Karlstad i dag.

Fakta: Några beslut på MP-kongressen

Utrikesdepartementet ska få ett tydligare mandat att agera som ett fredsdepartement. Det förslaget vann med 140 röster mot 95 röster för en fredsminister och ett fredsdepartement.

I stället för stöd till en flyktingamnesti beslutades att MP ska verka för att mer humana övergångsregler införs när den tillfälliga flyktinglagen upphör, till exempel för barn. Hur länge en person har vistats i Sverige ska väga tungt i asylprövningen.

Kommuner som vägrar ta emot flyktingar ska kunna tilldömas vite.

Id-kontroller på båt-, tåg- och bussar på väg till Sverige ska inte förekomma, dock utan att någon tidpunkt anges för när de ska avskaffas.

MP ska verka för att anhöriginvandring återställs till de regler som gällde före överenskommelsen 23 oktober 2015, men det sägs inte när.

Enbart frivilliga åldersbedömningar ska genomföras, och alltid av medicinsk personal.

Det blev inget stöd för en fredsminister, ett fredsdepartement eller en flyktingamnesti på Miljöpartiets kongress. Förslag som hade varit jobbiga att ha med tillbaka till Rosenbad och regeringssamarbetet med Socialdemokraterna. Partiledningen råkade inte ut för något egentligt bakslag under helgen.

– Vi har fått ett väldigt starkt mandat, säger Isabella Lövin, som nu bildar nytt språkrörspar tillsammans med Gustav Fridolin.

Nytt i toppen

De båda har nu utlovat en nystart, efter veckor av turbulens om värderingar, toppstyre, språkrörsbyte och ministeravhopp. Vid sin sida får de också den nya partisekreteraren Amanda Lind, som ska ta med sig lokal pragmatism in i partitoppen från tiden som kommunalråd i Härnösand.

Men de har ett tufft utgångsläge. I en Sifomätning på söndagen fick partiet 4,1 procents stöd. Det är MP:s sämsta resultat på tio år, en halvering av väljarstödet jämfört med för ett år sedan.

– Det är alldeles för lite. Vi måste visa för väljarna att vi är ett regeringsdugligt parti. Jag tycker att resultatet från den här kongressen bevisar att vi är det. Kongressen har ställt sig bakom den politik vi för, säger Isabella Lövin.

Korridorknorr

I debatter och i korridorer har det funnits kritik mot den skärpta flyktingpolitiken, att MP:s folk i regering och riksdag inte kämpar tillräckligt för att stoppa Vattenfalls försäljning av sitt tyska brunkol och dessutom har missnöje mot värdlandsavtalet med Nato luftats så fort tillfälle getts. Men det har inte ställts krav på att regeringssamarbetet ska upphöra, tvärtom har uppmaningarna mer gällt att partiledningen ska ta ansvar och visa regeringsduglighet. Särskilt när kommun- och regionpolitiker tagit till orda.

– Jag hoppas att efter det här stålbadet kommer vi att komma ut starkare och att våra väljare kommer att vara mer trygga med vilka vi är och vad vi vill, säger Isabella Lövin.

Hon och Gustav Fridolin ska nu förhandla om ministerposter med statsminister Stefan Löfven (S), som är på väg hem från sitt möte med USA:s president Barack Obama. Miljöpartiet behöver vaska fram två nya namn, om de får behålla sina sex ministerposter. Men om de förhandlingarna vill Isabella Lövin inte prata.