Fakta: Skärpning gav liten effekt

För att förbättra skyddet mot systematisk förföljelse gjordes i oktober 2011 vissa ändringar i den dåvarande lagen om besöksförbud. Bland annat blev det möjligt att med fotboja elektroniskt övervaka personer med särskilt utvidgat kontaktförbud.

När Brottsförebyggande rådet (Brå) förra året följde upp och utvärderade lagändringarna konstaterade man att de inte haft någon större verkan.

2003 beviljades nästan hälften av alla ansökningar om kontaktförbud. 2013 var siffran nere i 33 procent.

Systematisk förföljelse, stalkning, innebär att en person upprepade gånger utsätter någon annan för hot, våld eller trakasserier.

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)

– Vi vill öka tryggheten för dem som förföljs, framför allt kvinnor som förföljs av sina före detta män, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) till TT.

Kontaktförbud består i dag av olika steg där det första innebär att en person förbjuds att kontakta en annan. År 2013 gjordes närmare 13 000 ansökningar om kontaktförbud, en ökning med 65 procent jämfört mot 2003, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå).

"Kraven för höga"

Steget efter ett vanligt kontaktförbud är ett utvidgat kontaktförbud som innebär att personen inte får vistas på vissa platser, exempelvis i närheten av någons hem eller arbetsplats. Först efter det att någon fysiskt överträtt ett sådant förbud finns möjlighet att besluta om ett så kallat särskilt utvidgat kontaktförbud som sedan 2011 kan innebära elektronisk övervakning med fotboja.

– Som reglerna nu är så är kraven alltför högt ställda, säger Morgan Johansson som konstaterar att redan första gången ett kontaktförbud överträds så kan det vara för sent.

Det finns exempelvis uppmärksammade fall där kvinnor mördats av män som varit förbjudna att vistas i deras närhet.

– Vi behöver bättre, stramare regler för att kunna förebygga sådana fall, säger Morgan Johansson till TT.

Färre förbud beviljas

Under de tre första åren med möjlighet till elektronisk övervakning med fotboja vid kontaktförbud fattades bara ett sådant beslut, enligt Brå.

Att det inte gjordes oftare berodde inledningsvis på att tekniken inte fanns tillgänglig. Först i mars 2013, nästan ett och ett halvt år efter lagändringen, levererades de första fotbojorna till dåvarande Rikspolisstyrelsen.

Men även om fotbojorna funnits på plats visar statistiken att besluten om de särskilt utvidgade kontaktförbuden dessutom varit få. Enligt Brå togs knappt några åklagarbeslut om särskilt utvidgade kontaktförbud under perioden 1 oktober 2011 till 31 december 2013.

Backar man ett steg, till de utvidgade kontaktförbuden, låg de på i snitt 37 om året 2010–2013.

Översynen av förutsättningarna för elektronisk övervakning av kontaktförbud som regeringen nu tillsätter ska vara klar senast i januari. Får framtida förslag om eventuella skärpningar gehör skulle det i praktiken kunna innebära att lagändringar träder i kraft hösten 2017.