Fakta: EU:s ordförandeskap

De närmaste åren sitter följande länder som ordförandeland i EU:

2016: Nederländerna (vår), Slovakien (höst)

2017: Malta (vår), Storbritannien (höst)

2018: Estland (vår), Bulgarien (höst)

2019: Österrike (vår), Rumänien (höst)

Om Storbritannien i sin folkomröstning den 23 juni väljer att lämna EU kommer landet inte att vara ordförandeland hösten 2017. I stället flyttas övriga länder upp ett hack i ordningen.

Ordförandelandet har som främsta uppgift att leda ministerrådets möten och pågående förhandlingar med EU-parlamentet och EU-kommissionen. Samtliga ordinarie toppmöten hålls dock i Bryssel under ledning av rådets permanente ordförande, för närvarande Polens förre premiärminister Donald Tusk.

Fakta: Slovakien

Slovakien är till ytan ungefär lika stort som Värmland och Dalarna tillsammans och gränsar mot Tjeckien och Polen i norr, Österrike i väst, Ungern i söder och Ukraina i öst. Landet har 5,5 miljoner invånare, varav runt 500 000 i huvudstaden Bratislava.

Området var länge en del av det ungerska riket, där Bratislava ett tag till och med var huvudstad. Då Österrike-Ungern delades upp efter första världskriget fördes slovakerna ihop med sina tjeckiska grannar i det nyskapade Tjeckoslovakien. Efter kommuniststyrets fall delades landet igen från den 1 januari 1993.

Slovakien blev våren 2004 medlem i både Nato (den 29 mars) och EU (den 1 maj). Från den 1 januari 2009 har man euron som valuta.

Miroslav Lajcak och hans Slovakien tar över ordförandeskapet i EU från den 1 juli – en vecka efter den närmast ödesmättade brittiska folkomröstningen om fortsatt medlemskap den 23 juni.

– Mentalt kan jag inte tänka på det på något annat sätt än att det blir ett ja, säger utrikesministern på ett frukostmöte högt uppe i en skyskrapa i Bryssel.

– Jag ser det här som en möjlig vändpunkt för hela det här missnöjet och den dåliga stämningen i EU. Om det här följs av ett lyckat omhändertagande av flyktingkrisen och en framgångsrik fortsättning för Greklands finansiella situation så kan det här bli början på en helt ny dynamik i EU, säger Lajcak, med en osedvanlig dos av optimism.

Inte plats för islam?

Den mer pessimistiskt lagde ser annars hur bekymren tornar upp sig inför det halvår då Slovakien för första gången ska leda EU. Utöver konsekvenserna av ett eventuellt brexit är fortfarande flyktingkrisen långt ifrån löst.

I den frågan har Slovakien dessutom tillhört ett av EU:s mest motsträviga länder, som till och med vänt sig till EU-domstolen för att stoppa beslut som man redan varit med om att fatta – om att gemensamt omfördela asylsökande mellan EU:s medlemsländer.

Lajcaks chef, premiärminister Robert Fico, har samtidigt väckt uppmärksamhet för uttalanden om att islam "inte har någon plats i Slovakien".

TTIP och energiunion

Utrikesministern lovar ändå en pragmatisk inställning.

– Vi kan bara lösa det här genom gemensamma EU-ansträngningar. Vi kommer att arbeta för mångsidiga lösningar, som kopplar ihop alla olika områden. Det får inte begränsas till att bara handla om ett enskilt förslag kring omfördelningen av asylsökande, säger Lajcak.

Under ordförandeskapet lovar Slovakien att arbeta för frihandelsavtalet TTIP och enighet om EU:s energiunion och gemensamma regler för den digitala marknaden.

Däremot lär det inte tryckas på i en av den svenska regeringens favoritfrågor, om lika lön för lika arbete för utstationerad arbetskraft.

– Det finns olika åsikter om det här. Det är väldigt viktigt att vi lyssnar på varandra och hittar en lösning som är acceptabel för alla, säger Miroslav Lajcak i Bryssel.