FAKTA: TULLENS BESLAG AV SKJUTVAPEN

2016 (januari - juni): 16

2015 (helår): 61

2014 (helår): 115

2013 (helår): 55

2012 (helår): 54

Källa: Tullverket

– Från första januari till sista juni har vi vid elva tillfällen beslagtagit 16 skjutvapen, säger Karolina Lönnqvist Duras vid Tullverkets presstjänst.

– Det är framförallt pistoler, helautomatiska vapen och revolvrar. De flesta vapen som tullverket hittar kommer från Balkan eller närliggande länder.

Under samma period förra året beslagtogs 31 skjutvapen och för 2014 var motsvarande siffra 60 stycken. Orsaken till den kraftiga nedgången beror inte, enligt Lönnqvist Duras, på att tullen blivit sämre på att hitta vapen utan på ändrade lagar i Serbien.

– 2014 identifierade Tullverket ett nytt fenomen där individer utnyttjade skillnader mellan lagar inom EU, framförallt vad gäller deaktiverade vapen.

Köpare i Sverige kunde beställa så kallade deaktiverade vapen från Slovakien, som med modifiering gick att göra skjutbara.

– Men lagar skärptes i Slovakien i mitten av 2015 och vår bedömning är att det fått ganska stor effekt.

De flesta beslag tullen gör är dock fortfarande vapen som har skickats med posten.