Fakta: Mest nöjda län

Undersökningen Samhällsbarometern har gjort i mars i år av TNS Sifo på uppdrag av konsultfirman Projektengagemang. Drygt 2 500 statistiskt utvalda personer mellan 18 och 74 år har svarat.

De tio län i Sverige där invånarna är mest nöjda med kollektivtrafiken:

00#0000000LänAndel nöjdaStockholms län35 procentRegion Skåne26Västra Götalands län20Östergötlands län20Uppsala län18Södermanlands län17Örebro län15Västerbottens län15Hallands län13Jönköpings län12Källa: Projektengagemang

I undersökningen Samhällsbarometern som TNS Sifo har gjort åt konsultfirman Projektengagemang har drygt 2 500 personer fått svara på frågor om samhällsutvecklingen på deras hemorter.

Hela 68 procent instämmer helt i att deras hemort är promenadvänlig, medan 53 procent helt instämmer i att cykel är ett enkelt och smidigt färdmedel. Däremot instämmer bara 44 procent helt i att bil är smidigt på orten – och bara 24 procent instämmer helt när det gäller kollektivtrafiken.

Även när de som delvis instämmer räknas in vinner promenadvänlighet före cykel, bil och kollektivtrafik i fallande ordning.

När det gäller frågan om vad som behöver förbättras i ortens infrastruktur – och de svarande får välja flera alternativ – säger 38 procent kollektivtrafiken, 29 procent cykelvägar, 24 procent vägar och broar, 20 procent järnväg och tågtrafik medan 3 procent svarar flygplatser. Samtidigt tycker 5 procent att inte någonting alls behöver förbättras.