Fakta: Högsta domstolen i USA

Högsta domstolen har sitt säte i USA:s huvudstad Washington DC. Den inrättades 1789 och är den dömande makt som ska balansera den verkställande (presidentämbetet) och den lagstiftande (kongressen) makten.

Domstolen har nio medlemmar som utses av presidenten på livstid. De måste godkännas av en majoritet av senatens medlemmar.

När man talar om HD:s medlemmar som "konservativa" eller "liberala" menar man främst i synen på grundlagstolkning. De konservativa tycker att lagtexten ska tolkas strikt, de liberala anser att aktuella förhållanden får spela in.

I juli stänger den amerikanska högsta domstolen för ett tre månader långt sommaruppehåll. Innan dess ska domstolen bland annat avgöra om delstatens Texas strikta abortlagar strider mot konstitutionen.

Lagarna i Texas, som är den näst folkrikaste delstaten i USA, säger bland annat att abortmottagningar måste hålla samma standard som kirurgiska center. Sedan de trädde i kraft 2013 har antalet abortkliniker i Texas halverats.

Heta potatisar

Enligt de politiker som införde abortlagarna är syftet med dem att skydda kvinnors hälsa. Motståndarna hävdar att de i själva verket är till för att förhindra aborter. Nu är det upp till HD att avgöra om lagarna hotar kvinnornas grundlagsfästa rättigheter.

Förutom abortmålet ska hela 18 mål avgöras av HD innan månadens utgång. Tidningen USA Today pekar ut två av dessa som särskilt heta potatisar. Det ena gäller president Barack Obamas försök att förhindra deporteringen av miljontals papperslösa invandrare. Det andra rör positiv särbehandling av svarta studenter vid University of Texas.

HD splittrad

Under domstolsförhören har HD framstått som splittrad när det gäller både abortmålet och frågan om de papperslösa. Osäkerheten om utfallet har ökat efter den konservative domaren Antonin Scalias död i februari. Sedan dess väger det jämnt bland domarna – fyra betecknas som konservativa och fyra som liberala. Det betyder att ett mål kan bli oavgjort.

Obama har hittills utan framgång försökt få senaten, där Republikanerna är i majoritet, att godkänna hans förslag på efterträdare till Scalia, Merrick Garland. Den republikanska linjen är att den som i november väljs till USA:s nästa president ska få utse den nya HD-domaren.