Fakta: Trafikplanen

Några av målen i den gemensamma trafikplanen för Öresundsregionen:

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Tunnelbana under Öresund från Malmö som ansluts till Köpenhamns metro.

Höghastighetståg mellan Malmö och Stockholm. Dubbelspår på Västkustbanan för kortad restid till Göteborg och Oslo. Upprustning av järnvägen från Köpenhamn till Fyn och Jylland.

Utbyggda motorvägar kring Malmö, Lund och Helsingborg samt i Köpenhamnsområdet.

Ett övergripande mål för kollektivtrafiken är att det ska ta max en timme att åka kollektivt från alla delar av regionen till antingen Malmö eller Köpenhamn.

Källa: Greater Copenhagen & Skåne Committee

– Det som talar för att det här blir ett stort steg framåt är att vi är överens på regional nivå om att detta bör prioriteras, säger han till TT.

Det var politikerna i samarbetsorganet Greater Copenhagen & Skåne Committee som möttes i Malmö på onsdagen för att besluta om en gemensam trafikplan för Öresundsregionen. I kommittén ingår representanter för 79 kommuner i Skåne och östra Danmark samt de tre regionerna i samma område, som har 3,9 miljoner invånare.

Internationell knutpunkt

Målet är högt satt: I trafikplanen är visionen att Öresundsregionen år 2020 ska vara "en internationell knutpunkt för investeringar och kunskap på nivå med de mest framgångsrika metropolerna i Europa".

Problemet är att regionen sträcker sig över en nationsgräns och att infrastrukturen i dag planeras separat i Sverige och Danmark. Om infrastrukturen inte ska vara ett hinder för ekonomisk utveckling behövs ett dansktsvenskt helhetsgrepp.

Nu är ambitionen för regionens politiska företrädare att tillsammans driva på sina respektive regeringar. Att ett tunnelbygge mellan Helsingborg och Helsingör, en HH-förbindelse, står högt på priolistan är Henrik Fritzon särskilt nöjd med.

Klar om 15 år

Han tror att en förbindelse skulle kunna stå klar redan inom 15 år. Det går att genomföra utan statliga medel, framhåller han. Region Skånes förslag är att det statligt ägda Öresundsbrokonsortiet som byggde Öresundsbron får i uppdrag att bygga den nya förbindelsen enligt samma modell, med lånade pengar. Genom avgifter från resenärerna ska lånet sedan kunna betalas tillbaka.

– Det här är ett kommersiellt bärkraftigt projekt, säger Fritzon.

Förslaget är två HH-tunnlar, dels en för persontågtrafik mellan de båda stadskärnorna, dels en motorvägstunnel söder om stadskärnorna. Enligt Region Skånes beräkningar skulle prislappen bli 26 miljarder kronor.