Fakta: Studien om sillgrisslor

I studien som genomförts vid Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet har bilder på sillgrisslor på Stora Karlsö från 1918 och framåt studerats. Antalet fåglar på bilderna har räknats för att se om de minskar eller ökat från år till år. Fågelkolonin delades upp i olika delområden och de olika klipphyllorna kartlades. Enligt ekologen Jonas Hentati-Sundberg kunde de då se hur sillgrisslorna etablerade sig och hur kolonin växt under åren.

Källa: Stockholms universitet.

Det finns fler sillgrisslor på Stora Karlsö utanför Gotland i dag än det gjort under de senaste 98 åren, enligt ekologen Jonas Hentati-Sundberg som lett en studie vid Stockholm Resilience Center om fåglarna.

Forskarlaget ville se hur kolonin ändrats genom åren och kontaktade turister och museer som hade fotografier från ön.

Under fem år samlade forskarna bilder. Sedan var det bara att börja räkna sillgrisslorna för att se om de ökat eller minskat.

– Vi har suttit och stirrat in i en skärm och räknat. En, två, tre, fyra, fem, sex. Det är den metoden.

– Det stora arbetet har varit att försöka lokalisera alla de här bilderna som kanske har suttits i folks diabildsmaskin eller fotoalbum och varit mer eller mindre bortglömda i 40 år eller mer.

Omkring 35 000 sillgrisslor var på ön förra året. 1880 var de runt 40, då startades en förening som skulle skydda området och fåglarna som jagades hårt.

Sedan dess har populationen ökat stadigt med undantag för en period på 20 år mellan 1960- och 1980-talet. En orsak tros vara att halterna av miljögifter, som PCB och DDT, var höga på den tiden – vilket påverkade fåglarna.