Fakta: Europakonventionen

Den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) antogs 1950. Den har utökats flera gånger genom tilläggsprotokoll.

Sedan 1995 är Europakonventionen svensk lag, lagen om den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Skyddade rättigheter är bland annat rätten till opartisk prövning av frihetsberövanden, rätten till offentlig rättegång inför opartisk domstol i civil- och brottmål, samvets- och religionsfrihet, yttrandefrihet, församlings- och föreningsfrihet, skydd av privat- och familjeliv, äganderätten, förbud mot misshandel med mera.

Källa: TT, ne.se

Det är första gången sedan 1980-talet Turkiet inför undantagstillstånd, vilket har gett kraftiga reaktioner runt om i världen. I dag meddelades också att Europakonventionen tillfälligt kommer att upphävas. Men regeringen hävdar att det inte är något att oroa sig för.

"Undantagstillståndet i Turkiet kommer inte att innebära begränsningar av rörligheten, folksamlingar eller den fria pressen", skriver vice premiärminister, Mehmet Simsekhar, enligt AFP på Twitter.

Men enligt journalisten och regimkritikern Yavuz Baydar är utvecklingen högst oroande.

– Undantagstillståndet betyder att Turkiet med all sannolikhet kommer att styras med dekret. Dekret betyder restriktioner och godtycklighet, säger han.

Kan begränsa rättigheter

Undantagstillståndet ger bland annat president Recep Tayyip Erdogan rätt att stifta nya lagar utan att gå via parlamentet och möjlighet att begränsa medborgarnas rättigheter.

Sedan kuppförsöket har över 9 000 personer gripits och ytterligare tiotusentals sparkats från sina jobb. Många av dem är akademiker, vilket motiveras med att de anses stödja den USA-baserade predikanten Fethullah Gülen, som Erdogan har anklagat för att ligga bakom kuppförsöket.

Yavuz Baydar tror snarare att regeringen utnyttjar situationen för att göra sig av med alla oliktänkande och liknar det vid en "stalinistisk utrensning".

– Allt tyder på en snabb utrensning och en formatering av hela den statliga strukturen.

Pessimistisk

Som journalist har även Yavuz Baydar figurerat på de listor över regeringskritiker som har cirkulerat.

– Jag befarar att man med kuppförsöket som förevändning stryper mitt yrke och att en tjock vägg byggs mellan verkligheten och publiken. Jag är väldigt pessimistisk till att journalistiken ska komma levande ut ur den här röran, säger han.

I Grekland har åtta turkiska militärer, som under kuppnatten kom i helikopter och sökte asyl, fått villkorliga fängelsedomar för att olagligt ha tagit sig in i landet. Beslut på deras asylansökningar väntas komma i början av augusti.