Fakta: Gülen-rörelsen

Gülen-rörelsen är det största religiösa brödraskapet i Turkiet och har haft mycket inflytande.

Rörelsen vill se ett samhälle där islamiska värderingar hålls högt, men det har varit svårt att definiera exakt vilken typ av grupp det rör sig om, även för dem som analyserat den.

Gülen-rörelsen är inte anti-västerländsk på samma sätt som den sittande AKP-regeringen, men har tidigare samarbetat med AKP under cirka tio års tid.

Källa: Toni Alaranta

Erdogan meddelar att hans regering har skickat fyra dokument till USA för att få Gülen överlämnad till Turkiet.

– Vi kan lägga fram fler bevis än de behöver, sade premiärministern Binali Yildrim till parlamentet.

Gülen själv har förnekat att han skulle ligga bakom kuppförsöket, som han även fördömt offentligt. USA:s utrikesminister John Kerry har tidigare sagt att Erdogan får lägga fram "bevis, inte anklagelser" om Gülen ska överlämnas.

Gülen har i sin tur anklagat Erdogan för att själv ha iscensatt kuppförsöket.

"Saknar laglig grund"

Gülen säger att risken för att han ska överlämnas från sin exil i USA är minimal, eftersom USA är en rättsstat.

– Rättstatens principer efterföljs här. Jag tror inte att regeringen kommer att bekymra sig över något som saknar laglig grund, säger han till AFP.

Gülen bor i självvald exil i delstaten Pennsylvania i USA sedan 1999. Han har av Erdogan pekats ut som hjärnan bakom kuppförsöket i Turkiet förra veckan.

"Krossa rörelsen"

Toni Alaranta, Turkietexpert och forskare vid utrikespolitiska institutet i Finland tror att Gülen-anhängare i Turkiet kommer att leva farligt framöver.

– I tre år har de varit AKP-partiets största fiende, nu kommer man försöka krossa hela rörelsen, det råder det knappast någon tvekan om, säger han till TT.

Gülen-rörelsens och Gülens egen agenda är inte helt lätt att definiera enligt Alaranta.

– Det är reformistisk islamsk rörelse och Gülen själv har alltid framhållit att han förespråkar individuell upplysning och kännedom om den egna religionen, snarare än att det skulle röra sig om en rörelse med en politisk agenda.

– Å andra sidan finns det en video där han säger att "vi måste vara tålmodiga, tiden kommer när våra värderingar kommer att finnas i samhället i Turkiet." Det är såklart ett mer politiskt påstående, eftersom det framhåller ett islamskt samhälle som ett idealsamhälle, fortsätter han.

Gülen och Erdogan hade ett samarbete till 2013 när Gülen-anknutna åklagare riktade korruptionsanklagelser mot ministrar i AKP-partiet och en av Erdogans söner. Sedan dess har de varit bittra fiender.