Fakta: "Kvinnor på flykt"

FN:s flyktingorgan UNHCR har i "Kvinnor på flykt" intervjuat 160 kvinnor som flytt från El Salvador, Guatemala, Honduras och Mexiko. Kvinnorna beskriver hur kriminella gäng terroriserar befolkningen för att få kontroll över stora områden i länderna. Gängen riktar i synnerhet in sig på kvinnor som får utstå extrema former av våld. "Det är som att ditt liv inte är värt någonting. De våldtar. Det finns ingen gräns", säger Lana, som intervjuats av UNHCR.

Antalet kvinnor som flyr från gängvåldet i Mexiko och från regionen som kallas Norra triangeln – El Salvador, Honduras och Guatemala – ökar enligt en rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR. Över 66 000 barn tog sig från Norra triangeln till USA förra året.

"Många sårbara kvinnor har inget annat val än att fly för sina liv", påpekar FN:s flyktingkommissarie António Guterres i rapporten.

Samtidigt som hundratusentals människor flyr till Europa från länder som Syrien och Irak är en ny flyktingkris på gång i Centralamerika. Enligt UNHCR har antalet asylsökande som tagit sig till USA från Norra triangeln nästan femdubblats sedan 2008. Regionen har den högsta mordfrekvensen i hela världen.

I rapporten har många kvinnor som flytt intervjuats. Hot och attacker från beväpnade gäng, våldtäkter, mord, utpressning och tvångsrekrytering av barnsoldater är några av orsakerna till att de lämnat sina hemländer.

"Att komma hit (till USA) var som att få tillbaka hoppet om att komma ut ur detta levande", säger en kvinna som flytt från Honduras.