Fakta: Så säger alkohollagen

Alkoholhaltiga preparat får, med de begränsningar som följer av denna lag, säljas inom landet under de villkor som gäller för handel i allmänhet.

Alkoholhaltiga preparat får inte säljas eller lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att användas i berusningssyfte.

Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till, eller skildra, barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.

Källa: Sveriges riksdag.

– Det finns ett väldigt engagemang i frågan. Många frågar sig hur det över huvud taget kan vara tillåtet att sälja, säger Jenny Höglund-Lindblad, kommunikatör vid nykterhetsorganisationen, till TT.

Glassen, som lanserades under fjolåret, innehåller fem procent alkohol och finns i fyra "drinksmaker". Den säljs bland annat via digitala matvarubutiker men också i en del "vanliga" mataffärer. Konsumentverket har den senaste tiden också fått in en rad anmälningar mot reklamkampanjer för den "spetsade" glassen.

Översyn i höst

– Det är ett sätt att marknadsföra alkohol på många ställen och att göra alkoholnormen mer tydlig för att få alkohol mer naturligt i olika sammanhang. Särskilt när det gäller glass när det är något man associerar till barn dessutom, säger Leif Arne Gustavsson, verksamhetschef för IOGT-NTO Halland, till SVT Nyheter Halland.

Glassen räknas inte som dryck utan har bedömts som ett "alkoholhaltigt preparat" och omfattas därför inte av alkohollagen. Socialdepartementet har, bland annat efter en dialog med Folkhälsomyndigheten, aviserat en översyn av alkohollagen. En utredning kommer sannolikt påbörjas i höst.

Enligt företaget bakom den frusna cocktailen har glassen en tydlig vuxenprofil.

Artonårsgräns

"På grund av EU-lagstiftningen från 2004 så finns det inte en lagstiftad åldersgräns för produkten vilket är olyckligt. Vi har sedan start 2015 haft en strikt 18-årsgräns för vår produkt. Oavsett krog, festival eller retail så har det varit ett krav från vår sida på våra partners. Detta är också vad Svensk Dagligvaruhandel drivit vilket vi ställer oss positiva till", skriver företaget i ett mejl till SVT.