– Sverige sticker ut i EU. Att upp till 190 000 asylsökande kan komma hit till ett land med tio miljoner invånare är ett på bevis på den generositet och solidaritet som finns i Sverige och hos dess befolkning.

Europeiska rådets permanente ordförande Donald Tusk, som stödjer Sveriges vädjan om omfördelning av ett antal asylsökande till andra EU-länder.

Det svenska nödropet ska skickas de närmaste dagarna, men det är oklart hur lång tid kommissionen behöver för att behandla det.

Europeiska rådets permanente ordförande, Donald Tusk, betonar att det inte är han som ska besluta om den. Men han lovar att stödja det svenska initiativet.

Sticker ut

– Sverige sticker ut i EU. Att upp till 190 000 asylsökande kan komma hit till ett land med tio miljoner invånare är ett på bevis på den generositet och solidaritet som finns i Sverige och hos dess befolkning, säger Tusk på en pressträff med Löfven under sitt Sverigebesök.

Han anser att Sverige länge tagit ett orimligt stort ansvar i jämförelse med andra EU-länder och att logiken talar för avlastning för Löfven. Hittills har viljan att ta emot asylsökande i många EU-länder dock varit mycket liten.

Det system för omfördelning av 160 000 asylsökande från Grekland och Italien, som EU-länderna redan enats om, har mycket svårt att komma igång.

Tusk har kallat EU-länderna till ännu ett extra toppmöte på Malta den 12 november, i samband med EU:s möte med Afrikanska unionen på ön. Syftet är att få fart på omfördelningen, bereda marken för stöd till Turkiet som stoppbom på vägen till EU och att diskutera en förstärkning av EU:s yttre gränser.

– Sverige kan inte längre ta emot människor på det sätt vi brukar göra. Myndigheter och kommuner har ett ansträngt läge, uppreparLöfven.

Får stöd

Av de 160 000 skulle 54 000 tas från Ungern, men eftersom Ungern inte vill delta i systemet så är det fritt fram för andra länder att ansöka om avlastning ur den ungerska kvoten. Sveriges begäran till EU-kommissionen kommer inte att innehålla någon siffra för hur många som regeringen vill ska omfördelas från Sverige.

– Det ska vara en del av den kvoten, är det enda Löfven vill säga.

Problem

Hittills har bara 116 personer, av de 160 000, omfördelats från Grekland och Italien. Donald Tusk tror inte att det hittills magra resultatet beror på bristande vilja hos vissa EU-länder utan på att många tagits på sängen. Han hävdar även att det finns verkliga problem med omfördelningen, till exempel hur man ska övertyga asylsökande i Tyskland och Sverige att de får det lika bra i Spanien, Kroatien eller Polen.

– Det är en rättighet att få söka asyl, men det är inte en rättighet att få välja destination, säger Tusk som hävdar att det finns en gräns för vad EU realistiskt klarar av när det gäller antal asylsökande.