Det brukar sägas att oändligt många apor som slumpmässigt hamrar på skrivmaskiner till slut kommer att ha skrivit ur sig Shakespeares samlade verk. Men nu har betydligt färre apor, i ett experiment vid Stanford University i USA, redan kopierat stycken ur ”Hamlet”.
 

► LÄS MER: Polisen jagade apa – mitt i Malmö


I jämförelse med den berömda satsen om aporna och skrivmaskinerna har de två rhesusaporna i experimentet visserligen ”dopats”. De kan varken läsa eller förstå engelska, de har istället fått guidning när de lärt sig att skriva, skriver The Verge.

På en skärm över gulmarkerade bokstäver i alfabetet har de, så snabbt de kunnat, fått följa en grön markering som i tur och ordning pekat ut rätt bokstäver. Genom att följa denna markering med en muspekare har de skrivit ut textstycken ur ”Hamlet” och New York Times.
 

► LÄS MER: Apa får inte upphovsrätt för selfie


Så vad är syftet med studien?

Jo, aporna i experimentet har i själva verket aldrig vidrört skärmen med bokstäver. I stället har de haft elektroder fästa på sina hjärnor och styrt en muspekare med tankarna. På detta sätt har de lyckats skriva så mycket som tolv ord i minuten.

Forskarna vid Stanford University hoppas att metoden ska kunna användas av förlamade personer som ett enklare sätt att kommunicera. Resultatet av studien har presenterats i vetenskapliga tidsskriften IEEE.
 

► LÄS MER: Förlamad man styrde robotarm med hjärnan – hade känsel i varje finger